BEB / ZEB / HOB

BEB-1024 Ballast for 10W-17W 110V/220V for Models UVA-1C – UVA-4C
BEB-2439 Ballast for 24W-39W 110V/220V for Models UVA-6C – UVA-12C
ZEB-2439 Ballast no cup expose wires for 24W-39W 110V/220V for Models UVA-24B – UVA-100B
ZEB-55155 Ballast for 87W 110V/220V for Models UVA-150B – UVA-200B
HOB-4890 Ballast for 48W-90W 110V/220V for Models UVA-418/630/946HO
Category: